Właściciele lokali, którzy będą chcieli założyć księgę wieczystą, będą mogli zrobić to szybciej. Dotychczas musieli oni dostarczyć do sądu wieczysto- księgowego m.in. zaświadczenie starosty o spełnianiu wymagań, jakim powinien odpowiadać samodzielny lokal. Teraz nie będzie to już konieczne. Projekt nowelizacji ustawy o własności lokali wprowadza przepis, zgodnie z którym właściciel sam, poprzez złożenie oświadczenia, potwierdzi, że jego lokal mieszkalny jest samodzielny.

– Postępowanie wieczysto- księgowe trwa wiele miesięcy, w niektórych wypadkach prawie rok – sygnalizuje Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich.

– Uzyskanie zaświadczenia od starosty tylko wydłuża czas zakładania księgi wieczystej – dodaje.

Jeżeli oświadczenie właściciela lokalu będzie zawierało nieprawdziwe informacje, to zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Udowodnienie właścicielowi tego przestępstwa nie będzie trudne. Jeżeli sąd wieczystoksięgowy będzie miał wątpliwości, to będzie mógł wezwać starostę do dostarczenia zaświadczenia o samodzielności lokalu.