Jak podał Sąd Najwyższy, do 17 grudnia bieżącego roku zostało rozpatrzone 11 wniosków w takich sprawach. W dziewięciu przypadkach wyroki uchylono i wznowiono postępowania, dwa wnioski oddalono.

Biuro prasowe SN zastrzegło jednak, iż "nie sposób na dzień dzisiejszy jednoznacznie określić wpływu tego rodzaju wniosków, albowiem statystyka prowadzona jest dla wszystkich wniosków o wznowienie postępowania ogółem, bez podawania podstawy wznowienia". Ponadto, jak zastrzegł SN, zdarzały się również wnioski o wznowienie postępowania, które wpłynęły przed wyrokiem TK i wskazywały na inną podstawę prawną uchylenia, zaś SN rozpatrując je wydał orzeczenie już uwzględniając wyrok Trybunału.

Z Kodeksu karnego zniknął par. 2 art. 148 dotyczący kwalifikowanego typu zabójstwa

W kwietniu br. na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z Kodeksu karnego zniknął par. 2 art. 148 dotyczący kwalifikowanego typu zabójstwa i brzmiący: "Kto zabija człowieka: ze szczególnym okrucieństwem; w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem; w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie; z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych - podlega karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Powodem takiego wyroku TK było niedochowanie przez Sejm zgodnej z Konstytucją RP drogi legislacyjnej przy wprowadzaniu w 2005 r. zmiany uchylonego przepisu. Kodeks karny z 1997 r. przewidywał za "kwalifikowane zabójstwo" albo karę więzienia nie krótszą niż 12 lat, albo 25 lat, albo dożywocie. Od nowelizacji K.k. z 2005 r. groziło za to już tylko 25 lat lub dożywocie. Rozwiązanie takie w ocenie części środowisk prawniczych ograniczyło swobodę sędziowską.

Kodeksu karnego zniknął par. 2 art. 148 dotyczący kwalifikowanego typu zabójstwa

Obecnie sędziowie w przypadku każdego rodzaju zabójstwa stosują par. 1 art. 148 K.k., który stanowi: "Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Przywrócenie w Kodeksie karnym zapisów odnoszących się do tzw. kwalifikowanych typów zabójstwa zaproponowali senatorowie. Zgodnie z ich propozycją w kodeksie miałby zostać przywrócony pierwotny zapis z 1997 r. Projekt w tej sprawie Senat przyjął i wniósł do Sejmu na początku grudnia.

28 grudnia przed łódzkim sądem ma zapaść wyrok w jednej z takich uchylonych spraw. W ponownym procesie trzech młodych mężczyzn oskarżonych o brutalne zabójstwo 21-letniego studenta z Głowna k. Łodzi prokurator domaga się dożywocia dla dwóch oskarżonych i 25 lat więzienia dla trzeciego. Są to takie same kary, jakie wymierzono im w poprzednim procesie. W ocenie prokuratora - niezależnie jednak od zmiany stanu prawnego - takie same kary będą adekwatne do stopnia winy oskarżonych, społecznej szkodliwości czynu i drastyczność zbrodni. Obrońcy wnoszą o łagodniejsze kary, bo - jak dowodzą - poprzednie wymierzono na podstawie złego prawa.