W tegorocznej edycji rankingu podzieliliśmy kancelarie na trzy grupy: zatrudniające łącznie ponad 50 prawników, doradców podatkowych i rzeczników patentowych (kancelarie duże), zatrudniające łącznie ponad 20 prawników, doradców podatkowych i rzeczników patentowych (kancelarie średnie) oraz zatrudniające łącznie do 20 prawników, doradców podatkowych i rzeczników patentowych (kancelarie małe).

Kancelarie zostały ocenione według siedmiu kryteriów: łącznej liczby prawników, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych, liczby aplikantów, osiągniętych przychodów za 2008 r., przychodów za rok 2008 przypadających kwotowo na prawnika z uprawnieniami, licz- by fachowych publikacji prawników zatrudnionych w kancelarii, stażu kancelarii na polskim rynku oraz liczby osób z tytułami naukowymi. Jednakże nie każda z wymienionych siedmiu kategorii była traktowana tak samo. W kategorii liczba prawników można było uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najdłuższy staż na polskim rynku oraz za liczbę publikacji książkowych kancelaria otrzymywała maksymalnie po 30 punktów. W dwóch kategoriach można było uzyskać maksimum 50 punktów (liczba aplikantów oraz liczba prawników posiadających tytuły naukowe). Natomiast za przychód uzyskany przez kancelarię w 2008 r. kancelaria mogła otrzymać maksymalnie 70 punktów. Z kolei za najwyższy przychód przypadający kwotowo na prawnika z uprawnieniami można było otrzymać maksymalnie 30 punktów. W każdej kategorii maksymalną liczbę punktów otrzymywała kancelaria, która uzyskała najwyższy wskaźnik, np. osiągnęła najwyższe przychody. Kolejne kancelarie uzyskiwały szacunkową liczbę punktów w odniesieniu do firmy najlepszej.

Przykład: w grupie kancelarii małych kancelarii najwyższe przychody osiągnęła Kancelaria J. Bieniak, A. Neuman, M. Wojnar i Wspólnicy. Uzyskała w tej kategorii 100 punktów. Następnie obliczaliśmy dla każdej z pozostałych kancelarii, jaki procent osiągnęły ich przychody w stosunku do przychodów Kancelarii J. Bieniak, A. Neuman, M. Wojnar i Wspólnicy. Wysokość tego udziału stanowiła liczbę punktów tej firmy.

Po określeniu punktów w każdej z kategorii zdobyte przez kancelarię punkty były sumowane. Ponadto w tym roku redakcja przyznawała dodatkowe 100 punktów dla kancelarii, która w 2008 r. zakończyła ze skutkiem pozytywnym dla swojego klienta precedensową sprawę.