Podobnie jak przed rokiem klasyfikowane przez nas kancelarie podzieliliśmy na duże, średnie i małe, według liczby zatrudnionych prawników. Ten podział okazał się trafny, ponieważ pozwala pokazać się tym kancelariom mniejszym, które do tej pory czasem znikały nie zauważone na ostatnich miejscach rankingu ogólnego.

Tegoroczną nowością jest wyróżnienie przyznawane za precedensową sprawę, którą kancelaria zakończyła w trakcie 2008 roku, rzecz jasna ze skutkiem pozytywnym dla swojego klienta. Dzięki temu kancelarie są przez nas poddawane ocenie nie tylko ilościowej, ale także jakościowej.

Jaki był prawniczy rok 2008? Przede wszystkim choć w światowej gospodarce czwarty kwartał ubiegłego roku przyniósł kryzys, którego symboliczny początek stanowił upadek banku Lehman Brothers, to w Polsce echa tego kryzysu nie były jeszcze odczuwalne na masową skalę. Per saldo, także rynek usług prawnych nie ucierpiał w widoczny sposób z powodu kryzysu. Dotyczy to szczególnie kancelarii dużych, które obsługują rynkowych gigantów. Ich klienci nadal są skłonni płacić wysokie stawki za możliwie najlepszą obsługę. Dlatego stawiają przede wszystkim na specjalistów z dużym doświadczeniem, zwłaszcza w tych dziedzinach, które w czasach kryzysu cieszą się zrozumiałym powodzeniem. Myślę tu m.in. o prawie upadłościowym, procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, obsłudze sporów pracowniczych.

Kryzys wymusił na kancelariach szybszy postęp specjalizacji, na rynku nie widać już właściwie kancelarii, które zajmują się wszystkimi dziedzinami. Specjalizacja to także efekt postępujących zmian w realiach gospodarczych. Istotnym, wcześniej nieistotnym polem działania specjalistów stał się więc np. problem opcji walutowych, które wpędziły wiele polskich przedsiębiorstw w poważne kłopoty. Innym nowym, a szybko rosnącym segmentem są sprawy związane z ekologią, zobowiązaniami klientów w sferze dostosowań do nowych wymogów klimatycznych.

Popyt na obsługę prawną przez doświadczonych specjalistów ma jeden efekt negatywny: obniża możliwości rozwojowe i karierowe młodych prawników, którym o wiele trudniej jest wejść i zająć mocne miejsca w kancelariach. Dlatego właśnie w naszym rankingu wyróżniamy w sposób specjalny kancelarie, które mają własne systemy wsparcia i selekcji młodych talentów.

Na koniec jedna tendencja, którą widzimy od niedawna i której szczęśliwie kryzys nie powstrzymał – a w pewnych segmentach wręcz zdynamizował. W naszym rankingu coraz większą rolę odgrywają kancelarie wywodzące się spoza Warszawy – z Wrocławia, Krakowa, Gdańska, ale też z miast średniej wielkości. To dobry znak, świadczący o dojrzewaniu sektora i dostrzeganiu potrzeb klientów. Zapraszam do lektury naszego rankingu!