Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, by kiełbaski, szaszłyki, hot-dogi i soki nie były sprzedawane w opakowaniach ze szkła lub metalu. Takie rozwiązanie przewiduje przedstawiony przez resort projekt rozporządzenia w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej.

Projekt rozporządzenia zakłada też, że kibice szybko odnajdą swoje numerowane miejsca na stadionie. Wszystkie ciągi komunikacyjne mają być bowiem oznaczone w taki sposób, aby łatwo można było dotrzeć w miejsce wskazane na bilecie. Proponowane rozwiązania obejmują także parkingi przy stadionach. Mają one być tak usytuowane i rozmieszczone, aby dojście do odpowiedniego sektora odbywało się jak najkrótszą drogą.