statystyki

Można uchylić się od kary za zdjęcie z fotoradaru

autor: Adam Makosz01.08.2009, 03:00

Właściciel pojazdu może uchylić się od wskazania osoby przyłapanej przez fotoradar na przekraczaniu prędkości, jeśli swoim czynem wypełniała ona także znamiona przestępstwa.

Reklama


Reklama


Codziennie tysiące polskich kierowców zostaje przyłapanych na przekraczaniu prędkości przez fotoradary. Jeśli okaże się, że na zdjęciu dobrze widać numer rejestracyjny auta (fotografia z drugim samochodem jadącym z boku nie może być dowodem, bo nie wiadomo, którego pojazdu dotyczy pomiar prędkości) to jego właściciel może spodziewać się wkrótce wezwania do wydziału ruchu drogowego. Tam policjanci będą starali się ustalić kto jest sprawcą wykroczenia, aby móc mu osobiście wręczyć mandat i odpowiednią porcję punktów karnych. Problem może pojawić się, gdy zdjęcie będzie na tyle nieczytelne, że nie widać na nim, kto właściwie kierował samochodem….

To nie ja jechałem

Procedura mandatowa przewiduje i takie sytuacje. Jeżeli właściciel nie potwierdzi, że to on kierował jego pojazdem w czasie i miejscu, gdzie zrobiono feralne zdjęcie ma obowiązek wskazać komu powierzył wówczas kluczyki do samochodu i kto nim prowadził. Z takiego obowiązku zwalnia go jedynie sytuacja, w której jego auto zostało użyte wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę i nie mógł temu zapobiec, np. kradzież. Ale co w sytuacji, kiedy tak naprawdę to nie właściciel przekroczył prędkość i wie, że zrobiła to jego żona lub syn. Niewskazanie osoby, która prowadziła pojazd, może natomiast zakończyć się wtedy wymierzeniem grzywny w wysokości do 500 zł (jest nakładana nie za przekroczenie prędkości, ale za niewskazanie sprawcy).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Własne

Polecane

Reklama

 • 230V(2009-08-01 10:07) Odpowiedz 00

  Fajnie. Właśnie dlatego prawo, to taka cudowna dziedzina :)

 • Ciekawy:)(2009-08-07 11:11) Odpowiedz 00

  Mam jednak pewne wątpliwości co do tego artykułu. Może jakiś praktyk by mi podpowiedział. Sam fakt prowadzenia przez żonę samochodu pod wpływem alkoholu musiałby być udowodniony, tylko jak? Czy w sądach przyjmuje się zeznania koleżanek, które mogą powiedzieć, że wypiły kilka kieliszków, więc kierująca musiała być pijana? Wówczas można mówić o narażeniu na odpowiedzialność karną, ale jak sąd przyjmuje tylko badanie alkomatem i badanie krwi, no to nie ma narażenia na odpowiedzialność.

 • zwykły obywatel(2010-09-22 21:10) Odpowiedz 00

  4: Konstytucjonolista z IP: 81.190.10.* (2009-08-01 10:38)

  Właściciel pojazdu NIE ma obowiązku prowadzenia ksiazki wozu która potwierdza kto i kiedy jechał smochodem.

  Tylko sąd ma prawo do ustanawiania wyroków a nie Policja.
  Tylko Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

  To SĄD a nie policja jest organem wymiaru sprawiedliwośi (organ sadowniczy) który może narzucić i ustalić karę.

  Żaden obywatel nie ma obowiązku prawnego aby zeznawać przeciwko swoim bliskim, ani aby sam obciążał sie winą.

  Każdy obywatel ma prawo do ochrony prawnej i obrony przed sądem.
  Żaden obywatel nie ma obowiązku by dostarczać dowody przeciwko sobie.

  To PAŃSTWO musi udowodnić oskarżonemu że to ON popełnił przestępstwo, a nie oskarżony udowodnić że on jest niewinny!.

  Każdy jest domniemany jako niewinny dopóki jego wina nie zostanie jemu udowodniona zgodnie z prawnie zgromadzonymi dowodami, i potwierdzona opinią sadu!

  art. 183 Kodeksu postępowania karnego - świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na jakąkolwiek odpowiedzialność karną lub karę.

  Bez przyznania się do winy obywatel ma prawo do nieodpowiadaniana pytania, lub składania zeznan, prwao ochrony przed samooskarzeniem!


  Art. 8.

  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

  Art. 10.

  1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

  2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

  Art. 51.

  1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

  2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.


  Art. 77.

  1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

  2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

  Art. 92.

  1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

  2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.

  Art. 173.

  Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

  Art. 174.

  Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

  Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono w Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483

  CHYBA zagoniłęś się w kozi róg, tak naprawdę to o co ci chodzi, sankcje są wpisane pod każdym artykułem w kodeksie wykroczeń, a nie wyroki, konstytucjonalisto z bożej łaski, są inne sposoby unikania mandatów za fotoradary, jednym znich i najprostszym jest jechac zgodnie z ograniczeniem, tu się zgodzę, ze art. 97 Kw nie jest adekwatnym do karania kierowców, ale niestety w policji też myślą i co wymyslili, a to, ze karaja teraz z art. 65 Kw. Wszystko to jest dziwne. Niby demokracja i swoboda ale mas zobowiazek wskazac kierowce, pytanie na podstawie czego. Teraz dopiero się zacznie rwetes jak ITD zacznie pisma słać o zapłacenie grzywny za fotoradar i jak wtedy przedstawic i wyjasnic,z eto nie ja ainny przekroczył prędkość. Już skoczy sie biadolenie na policje a zacznie sie na nie dopracowane przepisy, na takie przepisy jak do tej pory. Bo co by nie mówić to tak naprawde w sejmie wiecej poswiecaja czasu dla prywaty i kłotnii niż dla konstruktywnych rozwiązań bo jak na razie to mamy buble jak np. kontrole leg gps - na jakiej podstawie?, kontrole cb w związku z czym, i wiele inych rzeczy

 • po co płacic jak tak(2010-04-15 22:51) Odpowiedz 00

  możne wolniej tak jak przepisy RD mówią to i mandatów nie będzie i płukania portfela

 • poczytajcie zanim skomentujecie(2010-02-18 09:24) Odpowiedz 00

  Uchwała

  z dnia 30 listopada 2004 r.

  Sąd Najwyższy

  I KZP 26/04

  Odpowiednie stosowanie - z mocy art. 41 § 1 k.p.s.w. - w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przepisu art. 183 § 1 k.p.k., w jego brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego ... (Dz. U. Nr 17, poz. 155), nie oznacza, aby osoba przesłuchiwana w charakterze świadka (składająca oświadczenie dowodowe w tym charakterze) w sprawie o wykroczenie mogła uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność tylko za wykroczenie.

 • Legalista(2010-02-17 09:18) Odpowiedz 00

  Na wezwaniu policjant lub inny aparatczyk musi min. podać w jakim charakterze jesteśmy wezwani- świadek,sprawca,pokrzywdzony i kwalifikacje prawną czynu.Sprawca-korzystamy z prawa do odmowy składania wyaśnień,świadek-korzystamy z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania,które mogą doprowadzić do ukarania świadka lub osób najbliższych.Osobą młodym zalecam żadnych dyskusji zpolicją it.podobnymi,sugeruje aby iść z adwokatem nie zostaniecie pobici ani nie będą wymuszać zeznań, to są koszty ale warto.Czesto spotykamy się z określeniem pirat drogowy,a dlaczego mamy się zgadzać na piratów drogowych i podżegaczy w służbowych nieoznakowanych sam.policyjnych.Dlaczego tolerujemy radary w śmietnikach,krzakach i ogrom innych naruszeń prawa.Na to bezprawie generalnie nie reagujemy.Zapisów prawa musimy przestrzegać wszyscy,więc zacznijmy od funkcjonariuszy aparatu represji i przymusu.

 • stanek(2009-09-27 23:52) Odpowiedz 00

  Dz.U. z 2007 r. nr 123, poz. 845
  Art 129b pkt4 czy SM ma obowiązek przedstawić takie uzgodnienie z policją na żądanie. Jakie są skutki nie przedstawienia lub braku takiego uzgodnienia.

 • aaaa(2009-09-01 12:41) Odpowiedz 00

  Do "Siedzę w tym"... Za nie wskazanie bardziej trafny wydaje się art 65 par 2 KW. W tym przypadku raczej trudno mówić o wykroczeniu w RD

 • Andrzej P.(2009-08-07 23:17) Odpowiedz 00

  art. 183 kpk stanowi, że świadek może uchylic się od odpowiedzi na zadane pytanie jeżeli mógłby narazić siebie lub osobę najblizsza na odpow. karną lub przestępstwo skarbowe. I tak...mąż jest właścicielem samochodu z którego korzysta równiez żona.Mąż jadąc tym samochodem przekroczył dozwoloną prędkość, fotoradar zrobił niewyraźne zdjęcie i np. straż miejska wezwała tegoż właściciela aby wskazał kierowcę, który w tym dniu kierował tym samochod .Założmy ,że właściciel ma już 23 punkty karne i grozi mu utrata prawo jazdy. Zdjęcie, które otrzymał od st. miejskiej jest niewyraźne i właściciela pojazdu ustalono tylko po nr rejstr. Zatem co może zrobić właściciel wezwany np. w charakterze świadka, który ma podać kto prowadził ten pojazd(na podst art. 78 ust.4 k. drogowego) Po pierwsze nie jest dopuszczalne aby świadek (ten wezwany kierowca) składając zeznania jednoczesnie samoobwiniał się.Po drugie każda jego wypowiedź (mając na uwadze to, że sąd swobodnie ocenia dowody naraża go na zarzut popełnienia przestępstwa z art. 233 kk. - tj, składanie fałsz. zeznań. Po trzecie gdyby chcąc uchylić się od odpowiedzialności za przekroczenie dozwolonej prędkości wpadłby na pomysł aby wskazać np. żonę (ta akurat nie ma punktów karnych) również naraża się na zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art. 234 kk. Konkluzja - należy zawsze szukać argumentów, które mogą sprawcę wykroczenia narazić na popełnienie przestepstwa - (art. 183 kpk) - to daje gwarancję, iż można się uchylic od odpowiedzi na pytanie kto akurat prowadził dany samochód. Pamiętajcie - to organ ma udowodnić komuś winę i nikt nie ma obowiązku dostarczać dowodów na swoją winę jak również dowodzić swojej niewinności.

 • Ciekawy:)(2009-08-07 11:25) Odpowiedz 00

  właśnie się dowiedziałem, że nie robi się spraw o prowadzenie po pijaku bez badań alkomatem, badań krwi. Tak więc jakie tu narażenie na odpowiedzialność karną? Choćby facet powiedział, że żona prowadziła po pijaku, to sam świadek nie wystarczy do takiej sprawy:P

 • Jacek(2009-08-03 10:18) Odpowiedz 00

  Czy fotoradar prawidłowo mierzy prędkość w czasie gdy trwa burza - tzn. podczas wyladowan atmosferycznych? Czy te urządzenia mogą dzialac prawidlowo w tych warunkach? W koncu to nie sa warunki normalne pracy.
  Czy legalizowane przyrządy dzialaja dobrze? Przecież piorun moze miec wplyw na dzialanie zasilania fotoradaru.

 • guzik(2009-08-01 11:26) Odpowiedz 00

  Dlaczeg o odmawiać, odpowiada się: nie wiem. Dlatego Policja ma tak duże środki do ustalenia winnego (w tym techniczne), że to ona musi ustalić sprawcę.A jeżeli radary okazują się niewystarczające,to trzeba je zlikwidować.

 • do 10: Władek(2009-08-03 07:27) Odpowiedz 00

  TYlko pokaż te drogi gdzie ich nie ma. Dróg nie ma a fotki są.
  W Polsce w ogóle dróg z prawdziwego zdarzenia nie ma.
  Ostatnio dostałem pozdrowienia z wczasów - przekroczenie o 21 w zabudowanym i kara 200 plus 4 pkt. Jak nie chce pkt to moge dostac 300 zł.
  Wystawione przez straż gminną - ustrzelone z jakiegoś pochowanego w krzakach śmietnikowego aparatu. I ustrzelili mnie od tylca :D Widać tylnią rejestrację. Nie widać kierowcy. I ciekawe skoro dolny zakres widełek (od 21-30) a te buraki z grubej rury - 200 - a nie mogą 100 ?? Gdzie tu jakaś indywidualizacja kary i takie tam.
  Inna rzecz że tam były 4 budynki na krzyż, szeroka droga z poboczem i prosty odcinek. Jak najbardziej zasługiwała na miano terenu zabudowanego ...
  Oczywiście pouczenia jak w tekście że jak nie wskażę kto jechał to to i tamto.
  Kiedyś jechałem do Lublina i na odcinku 150 km chyba z 50 fotoradarów (tzn nie wiem ile było uzbrojonych ale tyle puszek przy drodze).

  Te za...e fotoradary to wyłącznie maszynki do zarabiania pieniędzy i nic więcej, do niczego innego nie służą. Wciskają nam kity o bezpieczeństwie - a doją z kasy ile wlezie. Ostatnio mówili w TV że koszt takiego wynalazku rzędu 150 tyś zł, zwraca się gminie w 3 miesiące.
  Bez komentarza.
  Gmina woli kupić takie coś zamiast połatać dziury w drogach. Policja jeszcze toto poustawia w miejscach niebezpiecznych, ale gminy to już perfidnie od tyłu żeby się nachapać.

  państwo prawa ... bezprawia raczej

 • siedzę w tym(2009-08-01 13:58) Odpowiedz 00

  za nie wiem=niewskazanie jest wniosek do sądu grodzkiego

 • siedzę w tym(2009-08-01 10:17) Odpowiedz 00

  Za tzw. niewskazanie w całej Polsce wypisuje się madanty z art 97 KW w związku z art. 78 PRD. "Art. 97. Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych,
  podlega karze grzywny" - Mandutu trzeba odmówić i przed sądem należy zadać pytanie czy podczas siedzenia przed policjantem lub strażnikiem w pokoju przesłuchań można wykroczyć przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku RUCHU na drogach publicznych? Zmierzam do tego że art. 78 PRD co do zasady jest złamany ale nie ma za niego sankcji w kodeksie wykroczeń, są już takie orzeczenia uświadomionych sędziów - art. 97KW nie penalizuje art. 78 PRD!!! Dlatego powyższy artykuł należ uzupełnić...

 • Władek(2009-08-02 21:03) Odpowiedz 00

  czy fotoradar to doskonałe urządzenie, które się nie myli.Ponoć kiedyś na to urządzenie byto 10 procent błędu, fotoradar to tylko urządzenie tobie zrobi zdjęcie a prędkość zmierzy innego pojazdu i za co będziesz płacił skoro jesteś nie winny.Takich przypadków jest wiele. Po prostu śpisz i podpadasz.Wybieraj drogi gdzie ich nie ma.

 • Klemens(2009-08-02 14:53) Odpowiedz 00

  Klawiszu,nie wypisuj bzdetów,czyli wytworów chorego rozumu.Ani pan Palikot ani pan Tusk nie zastępują właściwych organów .Nie wymierzają zatem kar.Interpretacja przepisów aktualnego prawa nalezy do sądów.I do nich miej pretensje.A mieszanie pana Kwasniewskiego do tematu o fotoradarach to niezwykły pokaz własnych umiejętności rozumienia zagadnienia.Gratuluję wyobrażni!!!

 • KLAWISZ(2009-08-01 22:24) Odpowiedz 00

  HUBERT BÓJ SIĘ BOGA !JAK TY MOŻESZ TAK PISAĆ! PRZECIEŻ W DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH WYBIERALIŚMY PARLAMENT. CAŁY CZAS SŁYSZYMY,ŻE ŻYJEMY W PAŃSTWIE PRAWA.O TYM MÓWIŁ JUŻ ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, TERAZ CAŁY CZAS MÓWI O TYM PREMIER TUSK! MY ŻYJEMY W PRZYJAZNYM PAŃSTWIE STWORZONYM PRZEZ PLATFORMĘ I JANUSZA PALIKOTA! JEST ZASADNICZY PROBLEM, TO PODOBNO PIS STWORZYŁ PAŃSTWO POLICYJNE? PLATFORMA TERAZA GO DOSKONALI! ZAMIENŁ STRYJEK SIEJIERKĘ NA KIJEK, TAK MÓWI STARE PRZYSŁOWIE!

 • No i nareszcie Ktoś pomyslał -gratuluję(2009-08-01 07:10) Odpowiedz 00

  Ja w swoim zakładzie pracy postąpiłem podobnie w sprawach z zakresu wypadków przy pracy w stosunku gdyby zeznajacy miał zeznawać obciążając za czyn zagrożony KK na swoją nie korzyść i zwróciłem się z tej sprawie do MPi PS . Nie przyznali mi racji ale Rozporządzenie stosowne zmienili i teraz swiadek wypadku w pracy nie zeznaje przed komisja wypadkową lecz składa wyjasnienia. a to jest ogromna różnica!

 • Hubert(2009-08-01 16:09) Odpowiedz 00

  Polska to panstwo policyjne,ale wy na codzien tego nie widzicie

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama