Gminy muszą wypłacać milionowe odszkodowania właścicielom kamienic i spółdzielni mieszkaniowych za brak lokali socjalnych dla osób z nakazami eksmisji. W Poznaniu liczba wyroków eksmisyjnych, w których sąd orzekł prawo do lokalu socjalnego, przekroczyła 1,4 tys., w Łodzi 2,7 tys., a w Szczecinie 2,8 tys.

– Choć w ostatnich latach w stolicy Wielkopolski wybudowano ponad 160 nowych lokali, mieszkań socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych jest wciąż zbyt mało – tłumaczy Magdalena Gościńska z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Dodaje, że wierzyciele czekają na mieszkanie dla swoich wyeksmitowanych lokatorów nawet 4–6 lat.

Gminy płacą miliony

Konsekwencją opóźnień w dostarczaniu lokali socjalnych są wysokie odszkodowania, które płacą gminy. Tylko w Poznaniu w ubiegłym roku z miejskiej kasy wypłacono prawie 3,5 mln zł właścicielom prywatnych kamienic oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Liczba roszczeń jednak wzrasta. W I kwartale 2009 r. poznański magistrat na odszkodowania wydał milion złotych.

W Łodzi na lokal socjalny z tytułu orzeczonej eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego oczekuje 2755 osób. W 2008 roku gmina wypłaciła z tego tytułu 435 109,38 zł.

– W Częstochowie na liście oczekujących na mieszkanie socjalne jest ponad 2 tys. osób. Są to nie tylko osoby z wyrokami eksmisyjnymi, ale także rodziny z domów przeznaczonych do wyburzeń lub szukające podstawowych form zapewnienia lokum mieszkalnego – wyjaśnia Jarosław Kapsa z Urzędu Miejskiego w Częstochowie. Dodaje, że jednocześnie lawinowo zwiększa się liczba spraw związanych z koniecznością zapewnienia lokum osobom eksmitowanym. – Jest to już w skali miasta ponad 700 prawomocnych orzeczeń. Z samego porównania listy oczekujących i liczby pozyskiwanych mieszkań wynika, że gmina nie jest w stanie zapewnić zasądzonych lokali socjalnych. Płaci więc odszkodowanie – w zeszłym roku było to 300 tys. zł – wylicza Jarosław Kapsa.

W Szczecinie na realizację oczekuje 2,8 tys. wyroków eksmisyjnych z orzeczonymi uprawnieniami do lokali socjalnych.

– Z uwagi na ograniczone możliwości w zakresie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych okres wyczekiwania wynosi nawet 10 lat. Właścicielom lokali wypłacono w okresie od stycznia 2008 r. do maja 2009 r. kwotę 92,9 tys. zł tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – informuje Piotr Lewandowski z Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

W Krakowie na realizację czeka 1991 wyroków eksmisyjnych z uprawnieniem osób eksmitowanych do otrzymania lokalu socjalnego. Miasto płaci wysokie odszkodowania. W 2008 roku przeznaczyło na ten cel 3,9 mln zł, do 30 maja 2009 r. już 1,466 mln zł.

Zdaniem samorządowców państwo nałożyło na gminy wyjątkowo kosztowny obowiązek.

– Samorządy ponoszą koszty wynikające z księżycowych zasad gospodarki kwaterunkowej PRL – tłumaczy Jarosław Kapsa.