Przekazanie oraz uporządkowanie kompetencji pomiędzy wojewodą a jednostkami samorządu terytorialnego oraz właściwymi organami w tych jednostkach to tylko część zmian, jakie wprowadziła tzw. ustawa kompetencyjna. Ustawodawca dokonał także modyfikacji strukturalnych w administracji. Polegają one między innymi na ponownym zespoleniu na szczeblu województwa i powiatu np. organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy przekazaniu ośrodków doradztwa rolniczego w gestię samorządu województwa.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego.