Dodał, że w parlamencie powstaje nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, która da mu większe kompetencje.

Michalak uważa, że sytuacja dzieci w Polsce wymaga - jak to określił - "kompleksowego podejścia". Według niego nowa ustawa ma mu dać większe kompetencje. Umożliwi Rzecznikowi Praw Dziecka między innymi występowanie przed sądami w imieniu dzieci lub wizytowanie bez zapowiedzi placówek wychowawczych.

RPD zapowiedział, że będzie walczył o prawo do życia, który jest podstawowym prawem każdego dziecka i przestrzeganie zakazu kar cielesnych wobec najmłodszych. Podkreślił, że przemoc godzi w godność człowieka i nie może być traktowana jako metoda wychowawcza.

Kolejnym priorytetem nowego Rzecznika Praw Dziecka ponadto będzie wspieranie działań chroniących kobiety w ciąży oraz matki.

Michalak - z wykształcenia pedagog specjalny - zapewnił, że pełniąc urząd nie będzie angażował się w spory ideowe.