Po zakupie wadliwego towaru, czyli niezgodnego z umową, można zareklamować go w ciągu dwóch lat od dnia jego wydania. Skargę należy złożyć najlepiej na piśmie najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od chwili wykrycia wady. Przekroczenie tych terminów spowoduje, że konsument traci przysługujące mu uprawnienia do składania reklamacji.

Konsument ma prawo zareklamować zakupione rzeczy używane i przecenione, pod warunkiem że sprzedawca nie uprzedził go, że obniżenie ceny nastąpiło z powodu tej wady, na którą on się teraz powołuje. Gdyby przyczyną obniżenia ceny była inna wada, to konsument ma prawo ją zareklamować.

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, któremu nabywca złożył reklamację towaru niezgodnego z umową, powinien w ciągu 14 dni ustosunkować się do żądań reklamującego i doprowadzić towar do zgodności z umową przez nieodpłatną naprawę, wymianę na nową rzecz, zwrot zapłaconej ceny albo obniżenie jej.

Obniżenia albo zwrotu ceny kupujący ma prawo domagać się wówczas, gdy sprzedawca nie naprawił rzeczy lub nie wymienił jej na nową w odpowiednim czasie, lub gdy naprawa albo wymiana naraziłaby kupującego na znaczne niedogodności.

W razie wymiany zareklamowanej rzeczy na nową termin do złożenia reklamacji biegnie na nowo. Natomiast kupujący nie może od umowy odstąpić i domagać się zwrotu całej zapłaconej ceny wówczas, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

Gdyby w ciągu 14 dni sprzedawca nie ustosunkował się do złożonej reklamacji i żądania doprowadzenia rzeczy do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nową, to wówczas przyjmuje się, że uznał roszczenie kupującego za uzasadnione.

W razie nieuznania reklamacji przez sprzedawcę konsument może dochodzić roszczeń przed sądem: konsumenckim lub powszechnym (wydział cywilny) lub zwrócić się do inspekcji handlowej o przeprowadzenie mediacji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.