Serwis umożliwiający aukcje usług nie jest stroną w stosunkach pomiędzy kontrahentami i internauci nie mogą kierować do niego żadnych roszczeń, w przypadku gdy trafią na niesolidnego wykonawcę.
Organizator aukcji usług nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieodpowiedzialności użytkowników, zdolność zleceniobiorców do wykonania usług oraz wypłacalność zleceniodawców składających zlecenia. Jego rola sprowadza się jedynie do umożliwienia użytkownikom zarejestrowanym w systemie zawierania transakcji (serwis udostępnia jedynie środki techniczne - oprogramowanie i serwery - dla celów prowadzenia licytacji). Obowiązkiem serwisu jest jednak weryfikacja danych dotyczących usług (w miarę możliwości) i podejmowanie niezbędnych kroków w celu wyeliminowania działań nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem.

10 dni na rezygnację z usługi

Podobnie jak w przypadku internetowej sprzedaży towarów, usługodawcy oferujący swoje świadczenia muszą liczyć się z tym, że ich klienci mogą zrezygnować z zamówionej usługi w ciągu 10 dni od zawarcia umowy w internecie. Aby było to możliwe, zamawiający usługę musi wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy. Jest to fundamentalna zasada charakteryzująca umowy zawierane na odległość (czyli takie, które są zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu m.in. elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, reklamy w postaci elektronicznej, telefonu czy poczty elektronicznej). Prawo do rezygnacji z usługi przysługuje jedynie wtedy, gdy jej wykonawcą jest przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka).

Ważne dla przedsiębiorców

Prawo do odstąpienia od umowy o usługę w ciągu 10 dni ma kilka wyjątków, które są korzystne dla przedsiębiorców internetowych. W świetle przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem 10 dni od momentu jej zawarcia. Zamawiający usługę musi przy tym zawsze wyrazić zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia. Usługodawca, który nie otrzyma takiej aprobaty, musi liczyć się z tym, że konsumentowi będzie przysługiwał termin do rozwiązania umowy bez podania przyczyn.
Co ważne, konsument nie ma możliwości rezygnacji z umowy w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez niego w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do takich można zaliczyć umowy o dostawę dzieła (towaru) stworzonego według indywidualnego zamówienia konsumenta. Są to np. umowy o stworzenie strony www (tzw. homepage).