Serwis umożliwiający aukcje usług nie jest stroną w stosunkach pomiędzy kontrahentami i internauci nie mogą kierować do niego żadnych roszczeń, w przypadku gdy trafią na niesolidnego wykonawcę.
Organizator aukcji usług nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieodpowiedzialności użytkowników, zdolność zleceniobiorców do wykonania usług oraz wypłacalność zleceniodawców składających zlecenia. Jego rola sprowadza się jedynie do umożliwienia użytkownikom zarejestrowanym w systemie zawierania transakcji (serwis udostępnia jedynie środki techniczne - oprogramowanie i serwery - dla celów prowadzenia licytacji). Obowiązkiem serwisu jest jednak weryfikacja danych dotyczących usług (w miarę możliwości) i podejmowanie niezbędnych kroków w celu wyeliminowania działań nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem.

10 dni na rezygnację z usługi