statystyki

Rola i zadania wojewody i administracji rządowej

autor: Katarzyna Wilko01.04.2009, 03:00; Aktualizacja: 26.05.2010, 17:58

Wojewoda może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektórych spraw z zakresu swojej właściwości np. jednostkom samorządu terytorialnego działającym na obszarze województwa, a także kierownikom państwowych i samorządowych osób prawnych. Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, wstrzymać egzekucję administracyjną. Swoje rozporządzenia porządkowe wojewoda przekazuje niezwłocznie prezesowi Rady Ministrów, marszałkowi województwa, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie rozporządzenie ma być stosowane.

Reklama


Reklama


Wzmocnienie funkcji wojewody w stosunku do administracji zespolonej i niezespolonej działającej w województwie, reprezentowanie rządu oraz większa odpowiedzialność za zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny to cele, jakie, zdaniem rządu, realizuje ustawa z 23 stycznia 2009 r. o województwie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206). Ustawa ta uchyliła ustawę z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 ze zm.). Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie stanowi element reformy administracji publicznej. Wzmocniła ona funkcję kontrolną wojewody. Może on bowiem żądać od organów administracji rządowej informacji i wyjaśnień o ich działalności. Ponadto kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży mają informować wojewodę o wynikach kontroli w ich jednostkach.

Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych także organy samorządu terytorialnego. W ściśle określonych przypadkach podobnie może także wstrzymać egzekucję administracyjną poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Wojewoda jest zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, czyli służb, inspekcji i straży. Oznacza to, że oprócz kierowania jej działalnością może ją kontrolować i odpowiada za rezultaty jej pracy. Ponadto zadania administracji rządowej w województwie realizowane są przez organy rządowej administracji niezespolonej oraz jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli tak wynika z ustaw lub porozumienia. Dodatkowo organy administracji niezespolonej zobowiązane są do składania wojewodom sprawozdań ze swej działalności, a w szczególnych sytuacjach wojewodowie mogą je kontrolować.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama