Według tych analiz dochody finansów publicznych mogą być uszczuplone nawet o 249 mln zł rocznie. Do tego nawet 57 proc. kancelarii jest zagrożonych uzyskaniem ujemnego wyniku finansowego.

„Perturbacje w działalności komorniczej mogą prowadzić do zwiększenia zatorów płatniczych, które już w tej chwili są istotnym elementem utrudniającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce” – czytamy w raporcie. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, autora projektowanych zmian w prawie, obawy komorników są mocno przesadzone.