statystyki

Kiedy rozpoczyna się i kiedy upływa bieg terminu związania ofertą?

15.03.2017, 09:01; Aktualizacja: 15.03.2017, 11:12
Początkiem biegu terminu związania ofertą jest dzień składania ofert

Początkiem biegu terminu związania ofertą jest dzień składania ofertźródło: ShutterStock

Ustalenie konkretnego terminu spoczywa na zamawiającym, który wskazuje go w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin nie może wykraczać poza wartości maksymalne wyrażone w cytowanym powyżej przepisie.

Początkiem biegu terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. Powyższe wynika wprost z art. 85 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: p.z.p.), który stanowi, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przepis ten konstytuuje samoistną podstawę określenia początku terminu związania ofertą i określa, że bieg tego terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, co oznacza, że rozpoczyna się on w tej samej chwili, a dzień składania ofert wlicza się do okresu związania ofertą. Nie znajduje w tym przypadku zastosowania rozwiązanie z kodeksu cywilnego w zakresie liczenia terminów. Zgodnie bowiem z art. 110 k.c. takie rozwiązania mają zastosowanie tylko wtedy, gdy ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna samodzielnie nie określają innego terminu.

Zakończeniem biegu terminu związania ofertą jest dzień wyznaczony przez zamawiającego na podstawie art. 85 ust. 1 p.z.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy dzień upływu terminu przypada na niedzielę, inny dzień ustawowo wolny od pracy lub jakikolwiek inny dzień – upływ terminu kończy się w tym dniu.

Nie ma tu zastosowania art. 14 ust. 2 p.z.p. stanowiący, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy, z tego względu, że upływ terminu związania oferty nie wiąże się z żadną czynnością. W podobnym stanie prawnym (art. 115 k.c.) Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 30 stycznia 2007 r. (sygn. akt XIX Ga 3/07) orzekł: „Jeśli natomiast koniec terminu nie wiąże się z dokonaniem określonej czynności, przepis ten nie ma zastosowania. Upływ terminu związania ofertą nie wiąże się z obowiązkiem dokonania jakiejkolwiek czynności, zatem nie ma powodów, by przedłużać go do dnia następnego, jeśli upływa on w niedzielę”.


Pozostało jeszcze 30% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane