Czy wpis do rejestru statków cywilnych nie ograniczy przypadkiem możliwości operacyjnych tych statków?

Gwarantuję, że nie. Były obawy, że w ten sposób nasze lotnictwo nie będzie mogło w pełni realizować dotychczasowych zadań. W toku rozmów z ULC wszystkie te wątpliwości zostały jednak rozwiane. Na mocy przepisów wykonawczych na hasło „Garda” nasze śmigłowce i samoloty dalej będą mogły realizować loty w miejscach objętych zakazem dla cywilnych statków powietrznych.

Czy te statki powietrzne muszą być wykreślone z rejestru MSWiA?

Tak. Aby kontynuować nadzór ULC w zakresie technicznym i szkoleniowym, konieczne jest wykreślenie tych statków z naszego rejestru. To umożliwi ich wpisanie do rejestru ULC.

Czy to oznacza, że lotnictwo Policji i Straży Granicznej idzie do cywila? Czy MSWiA straci całkowicie nadzór nad tymi statkami powietrznymi?

Nie. Dalej to my będziemy sprawować nadzór operacyjny nad naszymi statkami. UCL obejmie nadzór techniczny i szkoleniowy, tak jak realizuje to obecnie na mocy porozumienia. Inspektorzy z ULC nie będą kontrolować urządzeń objętych tajemnicą państwową, ale np. będą badać wpływ tych urządzeń na bilans energetyczny statku, czy nie zostanie zachwiany przez zamontowanie jakiegoś urządzenia. ULC będzie badać, czy te dodatkowe urządzenia nie będą wpływać na obciążenie statku lub na inne urządzenia znajdujące się standardowo w samolocie.

Kiedy formalnie statki powietrzne zostaną wpisane do rejestru cywilnego?

Chcemy, aby najpóźniej do końca sierpnia przedsięwzięcie zostało zakończone.

Dlaczego MSWiA chce, aby ULC sprawował część nadzoru?

Prezes ULC posiada odpowiednie zaplecze techniczne i kadrę specjalistyczną. Budowanie dużej struktury nadzorczej w ramach MSWiA nie miałoby sensu.

A dlaczego MSWiA nie zdecydowało się na wpisanie swych statków powietrznych do rejestru MON?

Nasze samoloty realizują inne zadania niż wojsko. My nie prowadzimy działań wojennych. Nasze zadania są bardziej zbliżone do cywilnych, ale są związane z ochroną porządku i bezpieczeństwa. Nasi piloci i sprzęt posiadają wszelkie uprawnienia i certyfikaty wynikające z ustawy – Prawo lotnicze, dlatego bliżej jest nam do ULC.

Czy ewolucja w kierunku regulacji cywilnych nie ogranicza możliwości wykonywania zadań realizowanych przez pilotów Policji czy Straży Granicznej?

Nadzór cywilny nie ogranicza możliwości wykonywania zadań operacyjnych. Lepiej w obszarze związanym ze zdatnością statków powietrznych do lotów oraz uprawnieniami pilotów nadzór sprawuje prezes ULC. To poprawia bezpieczeństwo zadań realizowanych przez Policję i Straż Graniczną.