Czy elektroniczny dozór jest bardziej opłacalny dla państwa niż osadzanie skazanych w więzieniach?

Karę pozbawienia wolności w swoim domu mogą już odbywać osoby skazane na rok pozbawienia wolności. Czy są chętni?

System obejmuje obszar jedynie 4 apelacji. Kiedy karę w domu będą mogli odbywać pozostali więźniowie?

Ministerstwo pracuje nad projektem, który ma wprowadzić areszt domowy. Na czym będzie on polegał?

To jest tylko część wywiadu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania.