Bożena Wiktorowska 

Od kilku lat osoba ubezpieczona pragnąca skorzystać z pomocy medycznej musi zabrać ze sobą nie tylko dowód osobisty, ale także potwierdzenie opłacania składek. Za dwa lata jednak to będzie już niepotrzebne. Dlaczego? 

Witold Drożdż

Od 2011 roku rozpoczynamy wydawanie nowych dowodów osobistych. Nowością nowego dokumentu będzie to, że plastikowa karta, na której obecnie są wydrukowane nasze dane oraz zdjęcie dodatkowo będzie wyposażona w warstwę elektroniczną (chip), podobnie jak karty płatnicze, dzięki czemu nowy dowód stanie się osobistym narzędziem obywatela do kontaktu z administracją publiczną.

Co będzie można załatwić korzystając z nowego dowodu osobistego? 

Nowy dowód osobisty będzie swoistym „kluczem” do elektronicznej administracji publicznej. Dzięki niemu upoważniony urzędnik będzie mógł, na zlecenie obywatela, zweryfikować jego tożsamość w systemach teleinformatycznych administracji i wykonać odpowiednie czynności administracyjne, do których ma uprawnienia. Informacje o obywatelu i o prowadzonych sprawach nie będą zapisywane na dowodzie osobistym, tylko w systemach teleinformatycznych. Elektroniczny dowód będzie pełnił rolę klucza dostępu do tych systemów, pozostając jednocześnie pod wyłączną kontrolą obywatela. Wraz z nowym dowodem wyposażymy obywateli polskich w nowe narzędzie do komunikacji z administracją publiczną - podpis osobisty, czyli podpis elektroniczny prawnie zrównany z podpisem odręcznym ale tylko w kontaktach obywateli z administracją. Oznacza to, że przy pomocy nowego dowodu obywatele będą mogli składać wnioski, podania, skargi i innego rodzaju dokumenty w postaci elektronicznej. Ponadto w części elektronicznej dowodu udostępniona zostanie dodatkowa przestrzeń, którą właściciel dowodu będzie mógł wykorzystać na umieszczenie podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Dzięki temu obywatele będą mogli wykorzystywać dowód osobisty również do innych celów, niż kontakt z administracją. Ograniczona liczba informacji umieszczanych na nowym dowodzie osobistym jest jego zaletą, a nie wadą. 

Dlaczego? 

Z prostego powodu. W przypadku zagubienia dowodu osobistego, na którym byłyby zapisane dane dotyczące zdrowia, osoba nieuprawniona potencjalnie mogłaby wejść w ich posiadanie. Ze względu na to, że dane o zdrowiu należą do grupy informacji szczególnie wrażliwych , w nowym dowodzie nie przewiduje się np. umieszczania informacji o grupie krwi. Za to dowód może udostępniać lekarzowi takie dane, tyle, że zapisane w odpowiednim rejestrze.