Organy ścigania podejmują działania niezwłocznie po uzyskaniu informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ich celem jest wykrycie sprawcy i zebranie dowodów winy. Te informacje uzyskujemy, gdy zostanie złożone przez obywatela zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, albo gdy prowadząc własne działania, mamy podejrzenie, że zostało popełnione przestępstwo.

Czy ściganiem cyberprzestępców zajmują się specjalne komórki policji?

W Polsce nie ma wyróżnionych komórek, które zajmowałyby się tylko cyberprzestępczością. Jest ona zwalczana przede wszystkim przez komórki do walki z przestępczością gospodarczą i komórki pionu kryminalnego. Konkretne ustalenia, np. sprawców przestępstw popełnionych z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych, na zlecenie tych komórek, prowadzą przede wszystkim sekcje ustaleniowe. Na przykład w KGP są to odpowiednio, działające w ramach Biura Kryminalnego KGP: w sprawach merytorycznych – Wydział Kryminalny i Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą, w sprawach konkretnych ustaleń przede wszystkim – Wydział Zaawansowanych Technologii.

Jaka jest wykrywalność sprawców przestępstw popełnianych w sieci?

Cyberprzestępstwa należą do tych z najwyższą wykrywalnością. Podczas dziewięciu miesięcy 2009 r. wszczęto 4751 postępowań. Wykrywalność wyniosła 93,2 proc. W latach 2007–2009 w ogóle można zaobserwować wzrost liczby postępowań w sprawach związanych z przestępczością komputerową. Ma to związek z większą dostępnością do sieci, jak również z coraz większą aktywnością policji w ujawnianiu tych przestępstw. Z kolei wysoka wykrywalność wiąże się z tym, że policjanci nie pozostają w tyle za cyberprzestępcami. Na ten stan ma wpływ dobre przygotowanie merytoryczne policjantów i ich duże doświadczenie. Na wykrywalność ma też wpływ rosnąca świadomość obywateli co do zagrożeń ze strony cyberprzestępców oraz sposobów postępowania w razie ujawnienia popełnianych przez nich przestępstw. Dużą rolę odgrywają tu media, nagłaśniające konkretne przypadki cyberprzestępstw, sposoby zapobiegania im oraz wyniki pracy policji. Warto podkreślić, że w przestrzeni wirtualnej nie jest się anonimowym, a działania przestępcze pozostawiają ślad, po którym policjanci potrafią dotrzeć do ich sprawców.