- Niewątpliwie o wszystkie przestępstwa wojskowe zawarte w części wojskowej kodeksu karnego, o przestępstwa karnoskarbowe, wykroczenia i wykroczenia karnoskarbowe popełniane przez żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska za granicą podczas pobytu w polskich kontyngentach wojskowych. Dalsza grupa to przestępstwa pospolite polegające na działaniu żołnierza przeciwko organowi wojskowemu, przeciwko innemu żołnierzowi, dokonane podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, popełnione w obrębie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania, z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej, a nade wszystko popełnione na szkodę wojska. To ostatnie kryterium pozwoli nam na dalsze skuteczne strzeżenie interesów Sił Zbrojnych RP.

• Jakie ostatecznie sprawy, które dotychczas rozpatrywały sądy wojskowe, trafią do sądów powszechnych?

- Będą to przede wszystkim przestępstwa pospolite popełniane przez żołnierzy poza terenem wojskowym i niegodzące w interes wojska.

• Czy można w przybliżeniu określić, ile spraw zostanie przekazanych przez prokuratury wojskowe prokuraturom powszechnym?

- Od 1 stycznia 2009 r., kiedy to nowe przepisy nabrały mocy, przekazujemy do prokuratur powszechnych sprawy niebędące w naszej gestii. Z wstępnych danych uzyskanych z wojskowych prokuratur okręgowych i garnizonowych wynika, że będzie to blisko 20 proc. spraw, które prowadziliśmy na przełomie roku. Co istotne, nie pozbywamy się spraw o znacznym ciężarze gatunkowym. Z wydziałów do spraw przestępczości zorganizowanej nie oddajemy żadnej ze spraw karnych.

Podobnie z wojskowych prokuratur okręgowych przekazano jedynie po jednej sprawie, co w przypadku WPO w Warszawie stanowiło zaledwie 0,6 proc. spraw. Więcej spraw przekazujemy na poziomie prokuratur garnizonowych. Dotyczą one zdarzeń komunikacyjnych, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, przestępstw przeciwko rodzinie itp. Tracimy też właściwość do części wykroczeń popełnianych przez żołnierzy.