Według TK wyrok nie prowadzi do tego, że którąkolwiek z grup (wojskowych czy cywilnych obrońców) należałoby traktować jako uprzywilejowaną. "Formuł jest wiele, byle nie ograniczały możliwości wyboru. Kto zostanie wybrany i jak - to jest sprawa otwarta" - zaznaczył Trybunał.

W ocenie TK obrońcy z zewnątrz (tzn. adwokaci i radcowie prawni) są bardziej dokładni, natomiast funkcjonariusze wywodzący się z danej służby lepiej znają jej realia.

Trybunał umorzył postępowanie w tej sprawie, dotyczące funkcjonariuszy ABW i AW, gdyż możliwość wyboru obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym w ich przypadku jest uregulowana w rozporządzeniu, a zaskarżone przez RPO rozporządzenie uległo zmianie i od czerwca 2009 roku obowiązują nowe przepisy.

Dopuszczają one możliwość wyboru przez funkcjonariuszy ABW i AW na swoich obrońców w postępowaniu dyscyplinarnym spośród adwokatów i radców prawnych.

Z przytoczonych w trakcie rozprawy danych wynika, że w ostatnich latach toczyło się średnio 50 postępowań dyscyplinarnych rocznie przeciwko funkcjonariuszom ABW i 10 rocznie przeciwko funkcjonariuszom AW.

Po wcześniejszych wyrokach TK swoich obrońców spoza danej służby mogą wybierać m.in. policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Celnej.