Podkreślał jednak, że powinny mieć one swoje umocowanie ustawowe, a orzeczenia sądów, w tym Sądu Najwyższego wskazują, że ograniczenia wprowadzane rozporządzeniami mają się nijak do naszego porządku prawnego.