Strzec niezależności sądów i niezawisłości sędziów. To najważniejsze zadanie Krajowej Rady Sądownictwa