Aneta Pająk radca prawny, KBZ Żuradzka i Wspólnicy
Aleksander Stuglik wspólnik zarządzający, prawnik zagraniczny KBZ Żuradzka i Wspólnicy
W Unii Europejskiej nie należy do rzadkości sytuacja, gdy pracownik jest zatrudniany przez firmę z innego kraju, a wykonuję pracę w jeszcze innym. Strony umowy o pracę stoją wówczas przed dylematem: prawo jakiego kraju należy zastosować? Czy można je sobie wybrać? I czy na skutek takiego wyboru pracownik może zostać pozbawiony ochrony, jaką dają mu krajowe przepisy prawa pracy? Część wątpliwości rozwiał Trybunał Sprawiedliwości UE wyrokiem wydanym 15 lipca 2021 r. w sprawie C-152/20 (DG I EH przeciwko SC GRUBER LOGISTICS SRL). TSUE dokonał wykładni zasady dopuszczalności wyboru prawa przez strony stosunku pracy. Potwierdził szerokie zastosowanie tej zasady.
Rozporządzenie Rzym I