Pracownikowi podejmującemu pierwszą pracę zawodową przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze dopiero w następnym roku kalendarzowym. Natomiast z upływem każdego miesiąca nabywa on prawo do dni wolnych, tak zwany ułamkowy urlop wypoczynkowy.
W roku kalendarzowym, w którym pracownik podejmuje swą pierwszą w życiu pracę, obowiązują odmienne zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego. Podwładnemu nie przysługuje od razu wypoczynek w pełnym wymiarze 20 lub 26 dni, lecz sukcesywnie. Z każdym bowiem miesiącem pracy nabywa on prawo do części wolnego. Zgodnie z art. 153 k.p., pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy uzyskuje w roku kalendarzowym, w którym ją podjął, prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Dla kogo urlop ułamkowy

Uprawnienie do urlopu wypoczynkowego przysługuje wyłącznie osobie pozostającej w stosunku pracy, a zatem zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę.
Dla nabycia prawa do urlopu nie ma znaczenia, czy przez pierwszy miesiąc pracownik rzeczywiście świadczył pracę, czy nie. Mógł np. przebywać na zwolnieniu lekarskim albo nie wykonywać pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Wystarczy jednak, że formalnie pozostawał w stosunku pracy.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Więcej urlopu z każdym miesiącem.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Od kiedy urlop ułamkowy
- Jaki jest wymiar urlopu
- Jak przeliczać godziny