Pracownik, który chce wcześniej wyjść z pracy w celu załatwienia prywatnych spraw, musi porozumieć się w tej kwestii z pracodawcą. Od dobrej woli szefa zależy, czy pozwoli mu na to i czy nie zażąda odpracowania nieobecności.

Kodeks pracy przewiduje, że w niektórych sytuacjach dobowa norma czasu pracy wynosząca osiem godzin może być zmniejszona. Taka możliwość albo wynika wprost z przepisów ustawy, albo jest zależna od zachowania się jednej ze stron umowy o pracę.

Zdarzyć się może sytuacja nadzwyczajna, gdy w czasie obecności w pracy osoba wykonująca określone obowiązki jest zmuszona opuścić zakład pracy w celu prywatnym. Może to być na przykład związane z koniecznością opieki nad dzieckiem.