Ochroną zostaną objęte bezprzetargowe procedury zamówień publicznych oraz publiczne aukcje i licytacje, np. te organizowane przez syndyka. Karalne będzie przedstawienie podrobionego, przerobionego lub poświadczającego nieprawdę dokumentu, jeśli informacje w nim przedstawione będą miały istotne znaczenie przy uzyskaniu zamówienia.
Publiczne przetargi i procedury konkursowe zostaną objęte większą ochroną. Ich ustawianie, utrudnianie i udaremnianie ma być karane surowiej niż dotychczas. Sprawcy będzie groziło nie do 3, lecz do 5 lat pozbawienia wolności. Takie zmiany chce wprowadzić w kodeksie karnym resort sprawiedliwości. Są one częścią projektu zmian, które mają ułatwić organizację Euro 2012.

Likwidacja luki