Projektem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, autorstwa posłów PO, ponownie zajmie się sejmowa podkomisja - zdecydowała we wtorek sejmowa Komisja Infrastruktury.

Sprawozdanie podkomisji sejmowej dotyczące projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który miał zrewolucjonizować sytuację w spółdzielniach nie zostało przyjęte na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji Infrastruktury. Nie zostało też jednak odrzucone, gdyż podczas głosowania powstał pat: 20 posłów (PO i PJN) głosowało za, a 20 było przeciw (SLD, PSL i PiS).

We wtorek Komisja Infrastruktury zdecydowała, że projekt ustawy trafi do sejmowej podkomisji, która ponownie przedstawi sprawozdanie komisji.

Poselski projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, autorstwa posłów PO, przewiduje m.in. prostszy tryb ustanawiania wspólnot mieszkaniowych, udział spółdzielcy w majątku spółdzielni, możliwość zmiany administratora, dostęp spółdzielcy do dokumentów spółdzielni, możliwość kontrolowania zarządu, ograniczenie władzy prezesów i radykalne zmniejszenie opłat ponoszonych przez spółdzielców.

Przeciwnicy projektu (m.in. SLD, Krajowa Rada Spółdzielcza, w PSL zdania są podzielone) argumentują, że doprowadzi on do zlikwidowania spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce oraz że projekt jest wewnętrznie sprzeczny oraz niezgodny z konstytucją.

"Te twierdzenia nie znajdują potwierdzenia w opiniach ekspertów, ponieważ sporządzone na zlecenie komisji opinie profesorów prawa - zarówno ekspertów prawa spółdzielczego, jak też konstytucjonalistów - twierdzą, że zapisy projektowanej ustawy nie tylko są zgodne z konstytucją i orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego ale i dyscyplinują spółdzielnie i są korzystne dla szeregowych spółdzielców" - powiedziała PAP współautorka projektu i przewodnicząca sejmowej podkomisji Lidia Staroń (PO).