Jedna firma nie ma prawa czerpać nienależnych jej korzyści z renomy i atrakcyjności wypracowanej przez inną. Dlatego holenderska spółka You-Q nie mogła zarejestrować wspólnotowego znaku towarowego, składającego się ze słowa Beatle nawet dla oznaczenia elektrycznych wózków inwalidzkich. Tak orzekł europejski sąd pierwszej instancji.
Spór rozpoczął się w chwili, w której Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dziedzinie znaków towarowych (OHIM) odrzucił zgłoszenie dokonane przez Handicare, czyli spółkę zajmującą się produkcją sprzętu dla niepełnosprawnych.

Renoma dla wszystkiego