Osoby pokrzywdzone mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu przed sądem karnym, a nie tylko na drodze cywilnej.
W trakcie Euro 2012 funkcjonariusze policji i straży miejskich będą mieli w największym stopniu do czynienia z próbami zakłócenia porządku publicznego wywołanymi przez grupy kibiców.
Niezależnie od tego, czy jego zakłócanie będzie wywołane sukcesem jednej z drużyn, czy też będzie ono stanowiło reakcję na porażkę ulubionej drużyny, należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności kodeksem wykroczeń, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie odszkodowanie należy się od kibica
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Czy można się domagać odszkodowania od przewoźnika?
- Czy można się domagać od sprawcy naprawienia szkody?
- Czy przed skierowaniem sprawy do sądu trzeba najpierw wezwać do zapłaty?