Informacja o numerach komórkowych telefonów służbowych oraz adresach poczty elektronicznej urzędników samorządowych stanowi informację publiczną. Służbowe telefony samorządowców są finansowane przez obywateli – przypomniał sąd.
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, przyznając rację członkom stowarzyszenia Szczecinianie Decydują (sygn. akt II SAB/ Sz 28/12).

Telefon do prezydenta