Łatwiejsza praca śledczych dzięki zebranym w jednym miejscu opiniom prawnym – to kolejna z nowości przewidzianych w projekcie nowej ustawy – Prawo o prokuraturze, zaprezentowanym w minionym tygodniu przez ministra sprawiedliwości.

Profesjonaliści

Prokuratorzy prowadzący śledztwa, którzy natkną się na skomplikowane zagadnienie prawne, będą mogli zwrócić się do prokuratora nadrzędnego o rozstrzygnięcie wątpliwości co do przepisów stosowanych w danej sprawie. Prokurator wyższego rzędu będzie miał miesiąc na przygotowanie odpowiedzi. Jego opinia nie będzie jednak dla prokuratora prowadzącego postępowanie wiążąca, a oczekiwanie na nią nie spowoduje wstrzymania czynności procesowych.
– Nie jestem przekonany, czy coś takiego jest potrzebne. Jako prokuratorzy jesteśmy prawnikami, a więc profesjonalistami, którzy w swoich działaniach mają kierować się przepisami i orzecznictwem sądów. Dodatkowe opinie nie są konieczne – ocenia Jacek Skała, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.
Sporządzone w ten sposób opinie trafią do centralnej bazy prowadzonej przez Prokuraturę Generalną, by mogli z nich korzystać śledczy, ich asystenci oraz asesorzy z całego kraju.
– W ten sposób chcemy ujednolicić praktykę stosowania przepisów przez prokuratorów. W sytuacji hierarchicznej struktury prokuratury istnieje potrzeba uzgadniania właściwego sposobu interpretowania przepisów – uzasadnia Michał Królikowski, wiceminister sprawiedliwości.

Dyscyplinarki

Z krytyką spotyka się natomiast pomysł reformy postępowań dyscyplinarnych dla śledczych. Miałyby one zostać przeniesione na poziom jednostek apelacyjnych, a w skład sądów dyscyplinarnych z urzędu wchodziliby jedynie prokuratorzy apelacyjni. Zdaniem ekspertów sprawiedliwsza jest sytuacja, w której w sądach dyscyplinarnych swoich przedstawicieli mają również śledczy ze szczebla rejonowego i okręgowego.
– Należy podkreślić, że w przypadku przeniesienia dyscyplinarek do prokuratur apelacyjnych orzekaliby śledczy nieprowadzący postępowań, pełniący wyłącznie funkcje administracyjne, nadzorcze i oderwani od bieżącej praktyki prowadzenia śledztw i dochodzeń, a to właśnie wtedy pojawiają się naruszenia oceniane w postępowaniu dyscyplinarnym – komentuje dr Karolina Kremens z Katedry Postępowania Karnego na Uniwersytecie Wrocławskim.
Nad stanowiskami wobec propozycji zmian pracuje już Krajowa Rada Prokuratury i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Konsultacje społeczne i międzyresortowe powinny się zakończyć w ciągu miesiąca.

Etap legislacyjny
Projekt ustawy przekazany do konsultacji