Łatwiejsza praca śledczych dzięki zebranym w jednym miejscu opiniom prawnym – to kolejna z nowości przewidzianych w projekcie nowej ustawy – Prawo o prokuraturze, zaprezentowanym w minionym tygodniu przez ministra sprawiedliwości.

Profesjonaliści

Prokuratorzy prowadzący śledztwa, którzy natkną się na skomplikowane zagadnienie prawne, będą mogli zwrócić się do prokuratora nadrzędnego o rozstrzygnięcie wątpliwości co do przepisów stosowanych w danej sprawie. Prokurator wyższego rzędu będzie miał miesiąc na przygotowanie odpowiedzi. Jego opinia nie będzie jednak dla prokuratora prowadzącego postępowanie wiążąca, a oczekiwanie na nią nie spowoduje wstrzymania czynności procesowych.