Takie uprawnienie pozwala na nabycie gruntu lub lokalu po cenie, za jaką jego właściciel chce sprzedać rzecz innej osobie. Nie upoważnia jednak do zakupu nieruchomości po preferencyjnych stawkach.

Czy mogę mieć prawo pierwokupu biżuterii

Muszę sprzedać moją biżuterię. Ma ona dla mnie wartość sentymentalną. Czy mogę w umowie sprzedaży zastrzec prawo do jej późniejszego pierwokupu?

Czy mogę żądać obniżenia ceny nieruchomości

Przez 10 lat dzierżawiłem pole. Teraz zostało ono sprzedane przez właściciela po wygórowanej moim zdaniem cenie. Czy korzystając z prawa pierwokupu, mogę żądać od właściciela obniżenia ceny rynkowej?

Czy przysługuje mi odroczony termin płatności

Nabywca nieruchomości, do której mam prawo pierwokupu, umówił się z właścicielem na odroczenie zapłaty ceny. Czy mogę skorzystać z takich samych warunków?

Czy mogę domagać się odszkodowania za sprzedaż

Właściciel sprzedał użytkowaną przeze mnie nieruchomość osobie trzeciej, nie powiadamiając mnie o tym. Wskutek tego nie mogłem kupić działki w ramach przysługującego mi prawa pierwokupu. Czy mogę żądać naprawienia wynikłej stąd szkody?

Czy przysługuje mi prawo pierwokupu mieszkania

Od kilkunastu lat wynajmuję mieszkanie należące do gminy i mam z nią zawartą umowę najmu na czas nieokreślony. Czy w związku z tym mam prawo pierwokupu lokalu, w razie gdyby gmina chciała go sprzedać?

Czy gminie przysługuje prawo do zakupu zabytku

Chcę kupić od prywatnego właściciela zrujnowany zabytkowy dworek. W urzędzie dowiedziałem się, że nie jest to takie proste, bo prawo pierwokupu do tej nieruchomości przysługuje gminie. Czy to prawda?

Czy ANR może kupić moją działkę rolną

Chcę kupić cztery hektary pola po bardzo korzystnej cenie. Dowiedziałem się, że w przypadku transakcji dotyczących nieruchomości rolnych prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych. Czy oznacza to, że mogę zostać uprzedzony przez agencję?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i kiedy ma prawo pierwokupu
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania