Premier apeluje o refleksję nad konstytucją i zapowiada jej zmiany. Szef rządu uczestniczył dziś w zgromadzeniu ogólnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Podczas przemówienia do sędziów zapowiedział "zdecydowaną refleksję" nad konstytucją. Jego zdaniem, będzie to ważne w kontekście wejścia Polski do strefy euro.

Konstytucja powinna tu rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości. Donald Tusk zwrócił uwagę, że konstytucje powinny być trwałe, ale są zmiennymi aktami prawnymi.

Premier Tusk dodał, że konstytucja powinna reagować na zmiany na świecie. Chodzi o konflikt między własnością a wolnością w internecie. Zdaniem premiera, doświadczenie z ACTA pokazało, że nasza ustawa zasadnicza powinna odpowiedzieć na to wyzwanie.

Szef rządu zwrócił też uwagę, że orzecznictwo Trybunału powinno być bezwzględnie respektowane, nawet jeśli jest niewygodne dla polityków.