„W obowiązującym stanie prawnym brak jest wystarczających środków umożliwiających realną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym, czego skutkiem niejednokrotnie staje się popełnienie przez te osoby kolejnych przestępstw podobnych. Brak jest również mechanizmów umożliwiających skuteczne zapobieżenie sprawcom przestępstw na tle seksualnym kontaktu z dziećmi” – przekonują autorzy projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Dokument został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów.
Projekt przewiduje utworzenie rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, który dzielić się ma na dwie części: jawną i niejawną. W rejestrze publicznym figurować mają dane tych, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem na szkodę małoletniego poniżej 15 lat, a także przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w warunkach recydywy. Rejestr ten ma być dostępny dla wszystkich na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
W części niejawnej – dostępnej m.in. dla sądów, prokuratorów, organów administracji rządowej czy samorządowej – znajdą się zaś m.in. informacje o: