Koniec z obligiem ślepych kuchni w kawalerkach. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło projekt zmian w regulacjach.
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jego celem jest m.in. „dostosowanie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych do rozwoju techniki i technologii oraz obecnych uwarunkowań realizacji inwestycji”, a także wyeliminowanie przepisów archaicznych.
– Naszym celem jest odrestaurowanie zastygłych regulacji, które paraliżują inwestycje. Nie chcemy, by normy prawne blokowały rozwój technologiczny na budowach. A dziś w przypadku niektórych zapisów tak niestety bywa – mówi Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w MIiB.