Czy właściciel rozporządza miejscem hipotecznym

Jestem właścicielem nieruchomości. Chcę ją obciążyć dwoma hipotekami. Planuję szybko spłacić pierwsze zadłużenie. Czy w razie zaciągnięcia kolejnej pożyczki będę mógł wpisać ją na opróżnionym miejscu hipotecznym, aby w razie egzekucji z nieruchomości ten wierzyciel został zaspokojony w pierwszej kolejności?

Czy możliwe jest obciążenie części ułamkowej

Razem z rodzeństwem odziedziczyłam kamienicę po rodzicach. Przeprowadziliśmy już postępowanie spadkowe oraz działowe i zostałam właścicielką udziału w nieruchomości. Kamienica ma dużą wartość, więc mój udział zabezpieczy pożyczkę, którą chcę zaciągnąć w banku. Czy hipoteką można obciążyć część ułamkową nieruchomości?

Czy hipoteka wygaśnie po sprzedaży lokalu

Pożyczam bratu dużą sumę. W celu zabezpieczenia pożyczki zaproponował, aby hipoteką obciążyć jego mieszkanie. Obawiam się, że brat może sprzedać lokal zanim zwróci mi całą sumę. Czy wówczas hipoteka wygaśnie?

Czy można ustanowić kolejną hipotekę

Aby zabezpieczyć pożyczone pieniądze, zaproponowałem wierzycielowi ustanowienie hipoteki na domu, w którym mieszkam. Byłaby to jednak druga hipoteka, ponieważ moją nieruchomość od kilku lat obciąża już jedna, ustanowiona przez bank. Wierzyciel ma jednak wątpliwości, czy jego prawa będą zabezpieczone w sposób właściwy. Czy jedną nieruchomość może obciążać kilka hipotek?

Czy po spłacie zadłużenia wygaśnie hipoteka

Wkrótce zapłacę ostatnią ratę kredytu, który jest zabezpieczony hipoteką na moim mieszkaniu. Wygaśnie wówczas ciążąca na mnie wierzytelność. Czy oznacza to, że również hipoteka wygaśnie?

Czy można pominąć wpis w księdze wieczystej

Wierzyciel żąda ustanowienia hipoteki i wpisania jej do księgi wieczystej. Natomiast dłużnik chce zawrzeć umowę hipoteki, ale w celu zaoszczędzenia kosztów nie wpisywać jej w księdze. Czy jest to możliwe?

Czy da się skutecznie zabronić sprzedaży

Przed kilku laty hipoteką zostało obciążone mieszkanie dłużnika. Teraz chce on je sprzedać, albo zamienić na mniejsze. Czy wierzyciel może domagać się od niego zobowiązania, że nie dokona zbycia lokalu przed wygaśnięciem hipoteki?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób zabezpieczyć zwrot długu, obciążając mieszkanie hipoteką

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania