Najbardziej popularnymi testamentami są własnoręcznie sporządzone przez spadkodawcę oraz spisane przez notariusza. Testator może wyrazić ostatnią wolę także przez sporządzenie testamentu ustnie w obecności świadków. Ma przy tym dwie możliwości.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

W jaki sposób najlepiej zapewnić wykonanie naszej ostatniej woli

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy zdrowy staruszek może sporządzić ważny testament ustny przy świadkach?
Czy wszystkie czynności trzeba wykonać w ciągu sześciu miesięcy?
Czy protokół trzeba odczytać spadkodawcy, który w urzędzie ustnie wskazał spadkobierców?