Czy trzeba zapewnić dożywotnie utrzymanie

Jestem właścicielem domu z działką. Chciałbym przenieść jego własność na syna. Zależy mi jednak, żeby w umowie było zastrzeżenie, że syn będzie miał obowiązek pomagać mi aż do śmierci. Czy taką gwarancję da mi umowa o dożywocie?

Czy dożywocie wchodzi w skład spadku

Ojciec przepisał na brata mieszkanie w zamian za dożywocie. Dwa miesiące temu zmarł, a spadek po nim na podstawie testamentu nabyła córka. Czy prawo dożywocia należy do spadku po zmarłym?

Czy przedmiotem dożywocia może być prawo spółdzielcze

Przysługuje mi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Czy mogę przekazać je córce w zamian za dożywotnie utrzymanie?

Czy małżonek powinien wyrazić zgodę

Podzieliłem swój grunt na trzy działki. Nie mam dzieci, a zależy mi na tym, żeby ktoś pomagał mi na starość. W związku z tym jedną z działek chciałbym przekazać mojej bratanicy w zamian za dożywocie. Pozostaje ona jednak w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Czy na zawarcie umowy dożywocia bratanica musi uzyskać zgodę męża?

Czy można zbyć obciążoną nieruchomość

Ojciec osiem lat temu przeniósł na mnie własność działki z domem i budynkami w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dożywocie zostało wpisane do księgi wieczystej. Obecnie chciałbym sprzedać nieruchomość. Czy jest to możliwe?

Czy sąd może zamienić dożywocie na rentę

Przeniosłam na córkę własność domu, w którym mieszkałam. Córka zobowiązała się do zapewnienia mi dożywotniego utrzymania i zamieszkała razem ze mną. Jednak od dwóch lat mimo ciężkiej choroby jestem zdana sama na siebie, a nieustająca agresja z jej strony jest nie do zniesienia. Czy mogę żądać zamiany dożywocia na rentę?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak nabyć lokal w zamian za dożywocie

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.