Spółdzielcy uważają, że samo prawo własności mieszkań, które – mówiąc kolokwialnie – i tak mają (i które pozwala im je sprzedać czy zapisać w testamencie to zbyt mało. Opinia jest o tyle słuszna, że nawet własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu wiąże się z tym, że właścicielem mieszkania czy lokalu użytkowego, które spółdzielca uważa za swoje, jest spółdzielnia, a nie on sam. Nie bez znaczenia jest również możliwość takiego zarządzania wspólnymi pieniędzmi, które pozwoli używać własnych nakładów wyłącznie na własny dom.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy warto dziś przekształcać spółdzielnie we wspólnoty

W pełnej wersji artykułu:
- Kiedy wspólnota może zażądać o spółdzielni części majątku
- Kiedy można zacząć zarządzać własnym mieszkaniem
- Jak stworzyć wspólnotę przez podział spółdzielni
- Kto, komu i za co powinien płacić w spółdzielczej wspólnocie
- Czy uchwała większości właścicieli przenosi prawa do majątku spółdzielni
- Czy spółdzielnia o opłatach dotyczących również członków wspólnoty decyduje sama