Nawet grzecznościowe pożyczki pomiędzy członkami rodziny czy znajomymi powinny przybierać określoną prawem formę. Spisanie umowy ma nie tylko przypominać o zaciągniętym zobowiązaniu, ale posiada także niebagatelne znaczenie dowodowe. W razie konfliktu pomiędzy stronami, spowodowanego opóźnieniem w spłacie długu, taki dokument pozwala na szybsze wyegzekwowanie należności. Udzielający pożyczek na procent powinni z kolei pamiętać, że przepisy określają górne granice zysku, jaki można czerpać w związku z zawieraniem takich umów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zgodnie z prawem można pożyczać innym pieniądze
W pełnej wersji artykułu:
- Jak pożyczać większe kwoty?
- Jak powinna brzmieć treść umowy?
- Kiedy trzeba zapłacić podatek?
- Czy lichwa jest karalna?