Czy można zabezpieczyć odziedziczone rzeczy

Nie doszło jeszcze do podziału spadku, a już jeden ze spadkobierców sprzedaje rzeczy znajdujące się w mieszkaniu zmarłego. Czy można zabezpieczyć przedmioty spadkowe, aby podczas podziału zostały wszystkie w nim uwzględnione?

Czy nabywca udziału uczestniczy w podziale spadku

Jeden ze spadkobierców sprzedał przysługujący mu udział w spadku. Teraz pozostali chcą dokonać podziału. Czy umowę działową powinien podpisać również nabywca udziału, skoro jest to osoba obca, spoza grona spadkobierców?

Czy trzeba ustalić wartość i skład masy spadkowej

Spadek, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo, odziedziczyły po ojcu dwie córki. Aby uniknąć płacenia kosztów za dział w kancelarii notarialnej, postanowiły dokonać go same. Czy zanim przystąpią do podziału, muszą ustalić wartość i skład dzielonego majątku?

Czy sąd musi wydać postanowienie dla spadkobierców

Spadkobiercy nie są zgodni co do sposobu podziału masy spadkowej. Nie mogą też zgodnie ustalić, co wchodzi w skład spadku. Który sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia sprawy? Czy wydaje on postanowienie w sprawie działu?

Czy można podzielić tylko część majątku

Spadkobiercy chcą podzielić tylko część majątku. Czy jest to możliwe? Czy po latach wolno będzie przeprowadzić dział uzupełniający?

Czy do schedy spadkowej wlicza się darowizny

Spadkobiercy chcą podzielić odziedziczony majątek. Czy przy określaniu wartości schedy spadkowej powinni uwzględnić również darowizny, które zrobił spadkodawca?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dokonać podziału majątku między dziedziczące go osoby.