W wyroku rozwiązującym zawarte małżeństwo przez rozwód sąd wskazuje, który małżonek ponosi winę za rozkład pożycia. Może też stwierdzić, że winę ponoszą obydwoje z nich. Na zgodne żądanie męża i żony sąd jest również uprawniony do zaniechania orzekania o winie. Wtedy zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym następują skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozkład pożycia.

Orzekający rozwód sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Wskazuje, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Podejmując decyzję, sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W grę może też wchodzić powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem jej drugiemu.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Rozkładu pożycia

Reguł procesowych

Czy można w pierwszej instancji rozwieść się bez orzekania o winie, a w apelacji zmienić zdanie

Czy orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków wpływa na podział majątku

Czy sąd jest związany opinią biegłego dotyczącą stanu psychicznego strony

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wykazać winę współmałżonka w trakcie procesu rozwodowego.