Osoby, które za popełnione wykroczenia uzbierają ponad 24 punkty karne w ciągu roku liczonego od dnia, w którym doszło po raz pierwszy do naruszenia przepisów, nie stracą od razu uprawnień do prowadzenia pojazdów. Po przekroczeniu takiej liczby punktów karnych zostaną skierowani na specjalny kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz towarzyszące mu badanie psychologiczne.

Takie rozwiązanie przewiduje nowa ustawa o kierujących pojazdami, która co do zasady zacznie obowiązywać już od 11 lutego 2012 r. Nowe rozwiązania w zakresie dyscyplinowania kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego zaczną jednak obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2013 r. Do tego czasu w mocy pozostają aktualne zasady związane z postępowaniem w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych. Nie oznacza to jednak, że kierowcy, którym często zdarza się łamać drogowe zakazy, mogą spać spokojnie. Zawczasu powinni oni bowiem pomyśleć o zredukowaniu stanu swojego konta punktów karnych. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami ponowne przekroczenie po odbyciu kursu reedukacyjnego dopuszczalnej liczby punktów karnych będzie wiązało się dla każdego miłośnika czterech kółek z obowiązkiem powtarzania kursu i zdawania egzaminu na prawo jazdy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Szkolenia w ośrodku

Obowiązkowej edukacji

Przepisów przejściowych

Jakie są ograniczenia dla młodych kierowców, którzy po raz pierwszy dostali prawo jazdy?

Jakie konsekwencje niesie ponowny egzamin? Czy będzie obniżony limit punktów karnych?

Czy można stracić prawo jazdy za jednoczesne jednorazowe złamanie kilku przepisów?

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zmniejszyć liczbę punktów karnych przed zmianą przepisów.