Czy każdy urzędnik zapłaci za bezprawną decyzję

W ostatnich miesiącach bardzo dużo mówiono o nowych zasadach odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Sam od kilkunastu lat wykonuję zawód policjanta. Czy policjanci także mogą zostać zmuszeni do oddania 12 pensji, gdy podejmą błędną decyzję?

Czy od razu będę zobowiązany do zapłaty

W moim urzędzie skarbowym toczy się postępowanie cywilne o odszkodowanie, które wytoczył jeden z przedsiębiorców obsługiwanych przez naszą instytucję. Domaga się on rekompensaty za straty, które poniósł w wyniku wydania decyzji podatkowej. Czy, gdy wygra proces, pracownicy urzędu od razu będą musieli zwrócić pieniądze?

Czy autor bezpodstawnej decyzji może pójść na ugodę

O tym, czy wytoczyć pozew przeciwko urzędnikowi, decyduje prokurator. Czy urzędnik, które zechce uniknąć sądowego procesu, może dobrowolnie zwrócić odszkodowanie?

Czy wnioskować o zbadanie zachowania pracownika

Jako wójt jestem przełożonym osób pracujących w urzędzie gminy. Czy zgodnie z nowymi przepisami o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych muszę zawsze reagować na przypadki wydania bezprawnych decyzji?

Czy można się ubezpieczyć od odpowiedzialności

Sam fakt, że osoby pracujące w administracji publicznej mogą zostać pociągnięte do osobistej odpowiedzialności za szkodliwe decyzje, budzi duży niepokój. Czy od takiej odpowiedzialności można się ubezpieczyć?

Czy zawsze odszkodowanie ma wysokość 12 pensji

Odszkodowania wypłacane przez Skarb Państwa i samorządy sięgają niekiedy milionów złotych. Czy zawsze i w takich przypadkach maksymalna granica odszkodowania wynosi 12 pensji?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy urzędnik zapłaci za błąd.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.