Czy małżonek może się bronić przed egzekucją

Sąd nadał klauzulę wykonalności przeciw małżonkowi dłużnika. Jeden z małżonków nie zgadza się na egzekucję, podnosząc, że między nimi istnieje rozdzielność majątkowa. Czy taki sposób obrony jest dopuszczalny?

Czy do ustanowienia hipoteki niezbędna jest zgoda małżonka

Jeden z małżonków chce zaciągnąć bez wiedzy drugiego kredyt na inwestycję w nową firmę. Bank zażądał ustanowienia hipoteki na wspólnej nieruchomości. Czy zgoda drugiego małżonka jest niezbędna?

Czy za błędy w czasie egzekucji zapłaci komornik

W czasie egzekucji komornik zarekwirował auto wchodzące w skład osobistego majątku męża. Okazałam dokumenty wskazujące na to, że nie może ono podlegać egzekucji. Okazało się też, że w czasie zajmowania zostało ono uszkodzone. Czy mogę wystąpić do komornika o odszkodowanie?

Czy małżonek odpowiada za poręczony weksel

Jeden z małżonków podpisał weksel in blanco, który był zabezpieczeniem umowy między spółką współmałżonka a jej kontrahentem. Po rozwodzie małżonek dostał pismo zobowiązujące do wykupu weksla. Czy musi on uregulować zobowiązanie?

Czy do egzekucji potrzebny jest tytuł wykonawczy

Jeden z małżonków zadłużył się. Wierzyciel zagroził, że sprawę skieruje do komornika. Czy powinien mieć tytuł egzekucyjny upoważniający go do ściągnięcia zadłużenia z majątku wspólnego małżonków?

Czy niezbędna jest zgoda małżonka

W najbliższym czasie zamierzam rozpocząć współpracę z kontrahentem pozostającym w związku małżeńskim. Czy większą ochronę moich interesów zapewni mi zgoda współmałżonka na zaciągane przez niego zobowiązania?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak bronić się przed długami małżonka.