1 Czy trzeba dotrzymać terminów na wniesienie zaskarżenia wyroku

Czytelnik jest niezadowolony z wyroku, bo przegrał sprawę. Nie zdążył w ciągu siedmiu dni zapowiedzieć w sądzie, że wniesie apelację. Czy ma jeszcze szansę na zaskarżenie wyroku?

Tak. Strona, która chce zaskarżyć wyrok, może wybrać jedną z dwóch możliwości postępowania.:

● w ciągu tygodnia od ogłoszenia sentencji wystąpić do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a następnie wnieść apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w ciągu dwóch tygodni od doręczenia przez sąd wyroku z uzasadnieniem;

● gdy nie zażądała sporządzenia uzasadnienia wyroku, to dla niej dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym najpóźniej powinna wystąpić do sądu o uzasadnienie.

Skoro czytelnik nie wystąpił do sądu o uzasadnienie wyroku, to powinien skorzystać z tej drugiej możliwości.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dążyć do uchylenia wyroku w apelacji.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy obie strony mają prawo złożyć odwołanie od tego samego orzeczenia
- Czy sąd pierwszej instancji jest właściwy do odrzucenia apelacji