1. Wybierz odpowiednią lokalizację dla punktu aptecznego

Punkt apteczny możesz założyć tylko na terenach wiejskich, w takiej wsi, w której nie ma apteki ogólnodostępnej. Trzeba wybrać odpowiednie pomieszczenie, ponieważ jego adres oraz plan z opisem technicznym należy dołączyć do wniosku. Do lokalu musisz uzyskać także tytuł prawny, na przykład akt własności, zawrzeć umowę najmu. Pomieszczenie przeznaczone na punkt powinno spełniać wymogi sanitarno-higieniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz mieć odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na pytania:

Jak zatrudnić farmaceutę lub technika farmaceutycznego na kierownika

Jak złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia do wojewódzkiego inspektora

Jak wnieść opłatę za udzielenie zezwolenia na punkt apteczny

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak założyć punkt apteczny.