Karty wędkarskiej nie muszą mieć jedynie cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku do 14. roku życia. Pozostałe osoby muszą mieć takie uprawnienia, by móc łowić ryby na wędkę. Potrzebne jest także zezwolenie na odpowiednie wody, by móc w nich łowić. Wymóg ten dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i osób czasowo przebywających w Polsce.

Kartę wydaje starosta po przedstawieniu przez wędkarza zaświadczenia z pozytywnym wynikiem egzaminu. Przeprowadza go komisja egzaminacyjna np. w kole wędkarskim w danym okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Sprzętu i przynęty

Jak najlepiej łowić

Obowiązków wędkarzy

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można legalnie łowić ryby na wędkę.