1 Kiedy i w jaki sposób można uruchomić aptekę w szpitalu

Aby uruchomić aptekę szpitalną, należy uzyskać zgodę wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zatrudnić kierownika apteki i mieć odpowiedni lokal. Zgoda udzielana jest na wniosek dyrektora zakładu opieki zdrowotnej, w którym ma zostać uruchomiona apteka szpitalna. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny prowadzi rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych. Powierzchnia lokalu przeznaczonego na aptekę szpitalną nie może być mniejsza niż 80 mkw. W zasadzie wielkość lokalu, rodzaj i liczba pomieszczeń zależą od rodzaju wykonywanych przez aptekę czynności, a także ilości świadczeń zdrowotnych w placówce, w której została utworzona. Uwzględnia się przy tym też profil leczniczy tej placówki. W przypadku gdy apteka szpitalna prowadzi pracownię płynów infuzyjnych, to powierzchnię podstawową należy zwiększyć o powierzchnię tej pracowni oraz laboratorium kontroli jakości.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób należy prowadzić aptekę szpitalną.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy na stanowisku kierownika zawsze trzeba zatrudnić farmaceutę
- W jakie sprzęty i urządzenia musi być wyposażone miejsce sprzedaży leków
- Gdzie powinny się znajdować pomieszczenia magazynowe