Profesjonalne świadczenie usług turystycznych wymaga nie tylko uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne) albo wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (spółki prawa handlowego). Jest to działalność regulowana, której rozpoczęcie wiąże się z koniecznością spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych wymagań określonych w ustawie o usługach turystycznych (dalej ustawa) w tym m.in. zabezpieczeń finansowych oraz wpisu do urzędowego rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakich formalności należy dopełnić, żeby prowadzić biuro podróży
W pełnej wersji artykułu: 

- Jak wpisać się do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
- Czym jest wykaz prowadzony w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
- Jakie obowiązki mają organizatorzy wycieczek
- Jak zawiesić działalność biura
- Odpowiedzialność karna biur podróży
- Kontrole w biurach podróży
- Wzory pism